Gyakori kérdések

 • Milyen szenzoraink vannak?
  A Levegő Munkacsoport által ajánlott megfizethető árú levegőminőség-mérő készülékből vásároltunk 6 darabot idén.
 • Mit mérünk?
  A levegőben levő aeroszol részecskék mennyiségét mérjük, ezt a köznyelvben szálló pornak nevezik. Külön nézzük a 10 µm-nél kisebb és a 2,5 µm-nél kisebb részecskéket (PM10 és PM2,5). A PM10 jellenzője, hogy akadálytalanul tud lejutni a tüdő mélyebb részébe, a PM2,5 pedig akár a tüdő szövetébe is be tud jutni.
 • Mennyi a határérték?
  Mi az egyszerűség kedvéért a PM10 értékre az 50 µg/m³ felettit vesszük határétéken túlinak, de a szabályozás ennél összetettebb: naptári évre nézett átlagban 40 µg/m³ alatt kell legyen, napi átlagban pedig 50 µg/m³ alatt kell legyen, de legfeljebb 35 naptári napon túllépheti az 50 µg/m³-t a PM10. A hatályos jogszabályt az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelvének XI. mellékletének B táblázata tartalmazza.
 • Hol vannak a szenzorok?
  Érd Város Önkormányzata az általa üzemeltetett épületeket ajánlotta fel mérőhelynek. Városszerte öt óvodára, valamint a Budai út és a Diósdi út kereszteződésénél levő önkormányzati épületre tettünk egy-egy szenzort.
 • Mennyire megbízható a mérési eredmény?
  Erről egy hosszabb összefoglalót is tervezünk írni. Elöljáróban annyit, hogy nem validáltak a mérési eredményeink, de a környező településeken levő hasonló szenzorok tucatjaival, a távolabbi szenzorok ezreivel össze tudjuk hasonlítani a mi eredményeinket.